Reconnexion à une station radio requise

Tieng Nuoc Toi Radio - San Jose CA

Tieng Nuoc Toi Radio - San Jose CA
Comme
Signaler un problème / mettre à jour
Description
TNT Radio is an internet radio station from San Jose, CA, United States, providing music, culture, religious, news and information for Vietnamese communities.
Site web
Critiques et commentaires
Di sản văn hóa văn học giáo dục nghệ thuật cải lương âm nhạc film Republic of Vietnam [{ VNCH}] Tuyệt vời. ___Saigon Tp. Hồ Chó Minh người dân kinh hoàng con Chó B... ác tên Hồ. EU' European Union - tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa cộng sản ['communism'] - chủ nghĩa Mác lê ai cũng chê ở ESTONIA. __ COMVIOC- 17 : Communist Virus October 1917 cái nôi của Cướp Mạn Tháng Mù Nga 1917 do Lenin chủ xướng - cá nôi củ cộng sản quốc tế làm thiệt mạng trên 120 triệu người trên thế giới. __ COVID- 19 : Corona Virus December 2019 Đại Dịch Wuhan cướp đi hàng chục triệu người trên thế giới từ cuối năm 2019 đến nay. Việt Nam Dân Chửi Cộng Hồ Cộng Hồ Xạo Hết Chỗ Nói Việt Nam __ Lập Độc Tự Nô Bất Hạnh XHCN = Xạo Hết Chỗ Nói = Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu tham nhũng man rợ. ▬ Cộng sản Việt Nam = Việt cọng = Vietnamese communist = Vc __ Cộng sản Tàu = Tàu cộng = Chinese communist = Cc __ Cộng sản Bắc Hàn = Hàn cộng = Korean communist = Kc __ Cộng sản Cuba = Cu cộng = Cuban communist = Cc ĐCSVN lãnh đạo = Tập thể gà công nghiệt lãnh đạo theo điều 4 HP man rợ. ĐCSVN làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu XHCN man rợ. Cộng sản Việt Nam = Việt cộng = Vietnamese communist = Vc Vc liếm đít Nga Tàu Theo thằng cộng sản làm đau nước nhà! Việt gian ''Vg'' 30/ 04/ liếm đít Vg 03/ 02. Việt gian 3/ 2 liếm đít Việt cọng 3/ 2. Việt cọng liếm đít Tàu Nga cộng. Tàu Nga cộng ăn cứt nhân dân thế giới. ╬ Gồm tà quyền Vc = Công an ''côn an - côn đồ - côn trùng'' tướng Vc, lính Vc... _ Việt cộng ''Vc'' Hồ Chó Minh - Vc Nguyễn Thú Trọng - Vc Tô Lâm, Vc Nguyễn Tân Cương - Vc Nguyễn Vũ Bình... etc... etc... B... ác đảng liếm đít Nga Tàu Theo thằng cộng sản làm đau nước nhà Bác đảng liếm đít Mác Lê Việt Nam Việt cộng ê chề thối tha Bên đây Việt cộng là nhà Bên kia Tàu Nga cộng cũng là cộng nô. B... ác Hồ liếm đít b... ác Mao Việt Nam Việt cọng lao đao biển nhà. Lú Trọng liếm đít Cận Bình Việt cọng Tàu cộng tỏ tình cộng nô Các bác Việt cộng XHCN = Xạo Hết Chỗ Nói Cộng sản VN = Việt cọng = Vietnamese communist = Vc Mác Lê = Marxist Leninism ___Saigon Tp. Hồ Chó Minh người dân kinh hoàng con Chó B... ác tên Hồ. _ Tp. = Tội phạm - Thủ phạm - Thành phạm - Tòng phạm ▬ ĐCSVN lãnh đạo = Tập thể gà công nghiệp lãnh đạo theo điều 4 HP man rợ. ''Hồ Đồ Bọ'' đcsVN hèn với giặc Tàu Nga nhưng ác với dân VN. __ Nhiệm vụ liếm đít Tàu nào cũng hoàn thành. __ Khó khăn liếm thúi Xô nào cũng vượt qua. __ Kẻ đít Mác Lê nào cũng VÔ ĐỊCH bách liếm bách thắng‼ [{Hồ Đồ Bọ}] = B ... ác Hồ & Đồng Bọn dòi bọ sâu bọ đcsVN. B... ác Hồ Chó Minh bịa đặt Trần Dân Tiên: Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện. _ ĐCSVN bịa đặt UNESCO công nhân: B... ác Hồ Chó Minh là danh nhân, cha Gà giải phóng dân tộc khi B... ác Hồ Chó Minh tròn 100 tuổi vào năm 1990 Vc tổ chức tại Paris Pháp quốc. _ Năm Mậu Thân 1968 Vc giết thàm sát hàng ngàn dân ở Tp. Huế thế mà đảng Hồ Tàu Vc bây giờ bịa đặt lính Đại Hàn '' Hàn Quốc'' Giết dân VN ở Quảng Nam. __ Cũng vào năm MT 1968 Vc bịa đặt tên Phạm Thành Công còn bú ngậm vú me khi mẹ nằm chết bên gia đình mẹ ở Mỹ Lai quận ST Quảngãi - Sau khi cuộc chiến nơi nầy ông quận trưởng xuống đó thị sát mặt trân Mỹ Lại đâu có thấy PTC nào còn bú mẹ khi mẹ chết, mà Vc đổ thừa cho ĐQM ông quận trưởng thảm sát làng Mỹ Lai có thây gia đình nào chết có con nít bú mẹ chết ? Đúng là đcs Việt cộng BỊA ĐẶT hết biết. Đỉnh cao trí tệ Hồ Đồ Bọ XHCN Xạo Hết Chổ Nói Vịt cọng bắc Việt tà quyền bù nhìn tay sai chư hầu chó cộng sản Tàu Nga xâm lược Republic of Vietnam đánh kô lại VNCH, nơi nào Vc tới là dân bỏ đi chạy tới nơi QLVNCH kiểm soát, kô có 1 trân nào Vc thắng VNCH ngay cả 1 số nơi ở Sàigon, Huế cổ thành Quảng Trị - Đinh Công Tráng Vc chiếm tết Mậu thân rồi cũng bị quân dân VNCH đánh cho Vc fải rút vê fía bắc vĩ tuyến 17 sông Bến Hải đánh với QLVNCH kô lại đòi đánh Vs với 3 nước sừng sỏ: thực dân Fáp - Fát xít Nhật - ĐQM. Đỉnh cao trí tệ búa liềm Mạc Lê cờ Fúc kiếng XHCN - Xạo Hết Chổ Ńói - Đúng là tà quyền - bù nhìn - tay sai chư hầu Chó cs Tàu Xô. __ Alexander Lukashenko Belarus cũng giống như B... ác Hồ Chó Minh, tà quyền Việt cộng Bắc Việt bù nhìn tay sai chư hầu cho cộng sản Tàu Nga thế kỷ 20. → Tháp 10 và B... ác Hồ Chó Minh ← Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam thúi nhất có tên B.. ác Hồ Bác Hồ sống ở bờ Hồ Bác Hồ bơi lượn nằm chờ bác Đông Bác Đông là Mao Trạch Đông Chủ tịch Trung Quốc ông nội bác Hồ Bác Hồ sống ở trong hang Bác Đông thương bác, ra ao thăm Hồ Bác Đông ngồi thả cứt Tàu Bác Hồ nằm dưới táp liền khen ngon Gật gù bác bảo là ngon Cứt Tàu Trung Quốc, quả ngon _ tuyệt vời Bác Hồ liếm đít bác Mao Bác Mao đứng dậy, con cu k còn Bác Mao giận quá chửi thề: Con đỉ mẹ mầy thằng Hồ Chó Minh Cha mầy liếm đít tao hoài Tới khi mầy liếm, ngu ngơ như bò Cu tao nước Việt khen xinh Đến khi mầy liếm, cu tao mất liền Liếm hoài chẳng sạch tí nào Bác Hồ chó đẻ, thú vật, con heo Mẹ Loạn ăn cứt đẻ mầy Liếm đít Trung Quốc mỗi ngày còn ngu Thằng Sắc mầy kêu đảng mầy Chủ tịch nước, Đồng Phạm tổng bí thư Phải qua Trung Quốc mỗi năm Bò xuống liếm đít bí mật Thành Đô ◘1990 ◘ Bác Hồ lội dưới vãy đuôi Mặt mày tái mét rụng lông quá trời Miệng vang Trung Quốc xin tha Bác Hồ sợ quá, cứt chảy tè ra Nước đái trộn phân văng đầy Bác gọi đồng chí ăn cứt Tàu Nga Bác cùng đồng chí đảng ta Chén cha chén mẹ, gật gù khen ngon Cứt Tàu Nga quá là ngon Việt Nam đảng cộng, khen ngon gật đầu Bác Hồ lông lá trụi lui Cứt Tàu Nga thơm quá, Hồ táp ngay Bác Hồ nằm ngữa bụng ra Ruột bay sạch mất, thúi hôi giửa Hồ Bác Hồ đẹp nhất thây ma _ [Ba Đình] Việt Nam thúi nhất có tên virus Hồ ►https://www.facebook.com/photo?fbid=4185924818179905&set=a.186333198139107-hồ-lake ►https://www.facebook.com/100013807369426/videos/625453664591540/=xhcn-bác-hồ →https://www.youtube.com/watch?v=ooDZvzgxNt4-tội-ác-HCM →https://www.youtube.com/watch?v=3i1gcNeH2AA=Ukraine-України →https://www.facebook.com/100005085215837/videos/1219513125663586-Vc-30/4/75
♥ Bác Hoàng Thế Dân Vô Cùng - Tuyệt Vời‼ ♥
Sàigon Tp. Hồ Chó Minh người dân kinh hoàng con Chó B... ác tên Hồ. ____ Việt cọng Hồ Chó Minh. ____ Việt cộng Nguyễn Thú Trọng. ____ Việt cọng Nguyễn Vũ Bình... ▬ Cộng sản Việt Nam = Việt cọng = Vietnamese communist = Vc
Sàigon Tp. Hồ Chó Minh người dân kinh hoàng con Chó B... ác tên Hồ. ____ Việt cọng Hồ Chó Minh. ____ Việt cộng Nguyễn Thú Trọng. ____ Việt cọng Nguyễn Vũ Bình... ▬ Cộng sản Việt Nam = Việt cọng = Vietnamese communist = Vc
__▐▐▐ Saigon Tp. Hồchóminh▐▐▐ __ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖ ♥ĐTN #Vietface #VFTV-Tuyệt Vời♥ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ _________CƯ AN - TƯ NGUY __________ ___ Muốn Sống Hòa Bình ↔ Fải Chuẩn Bị Chiến Tranh‼ *** The Pentagon General John Kirby - WDC ___ '' It's difficult to look at the sorry. It's difficult to look at some of the images and imagine that any well thinking serious maturen leader would do that. So I can't talk to a psychology . But I think we can all speak to his depravity → Vladimir Putin←'' _ КГБ - ФСБ - ГРУ - СВБ - KGB - FSB - GRU - SVB _ _KГБ - РОССИЯ _中國 _ 毛泽东 - 周恩来 - 邓小平 - 习近平 - Владимир Ильич Ленин - Иосиф Сталин - Борис Николаевич Ельцин - Владимир Владимирович Путин - адимир - осиф алин - орис олаевич - адимир Володимирович Путин - Vladimir Putin. ___ Nếu Putin Nga kô chiếm Criméa của YKPAIHИ 2014, kô có chiến dịch quân sự đặc biệt, kô chiếm 2 khu vực Donbass để thành lập 2 nước Donetsk & Luhansk thì làm gì có 11 tướng, hàng chục cấp tá Nga chết, hàng chục ngàn lính Nga tử tức tưởi, chiếc soái hạm 121 Moskva nổ chìm vì 2 hỏa tiển Neptune của YKPAIHИ, hơn 1 ngàn xe tank, thiết giáp tiêu hũy, hàng trăm máy bay & hàng trăm dàn fóng missile bị fá hũy và nhất là hàng chục ngàn người dân YKPAIHИ hy sinh, đất nước YKPAIHИ tan nát như thế nầy. Đó là tội ác của Владимир Владимирович Путин Vladimir Putin Nga = war criminal ╬ mass murders. __ Chỉ cần tên đồ tể war criminal - mass murders 2022 Putin Nga rút hết quân xâm lược Nga ra khỏi đất nước Ukraine thì có hòa bình ngay lập tức! _ Dân Nga bỏ fiếu bằng chân - Fong cho Ông Tỉ fú Nga làm TT -Tuyệt vời như Boris Yeltsin lật đổ cộng sản Nga 25/ 12/ 1991. ▬ Đừng sợ sự đe dọa Nuclear weapons của Putin Nga - Thùng rỗng kêu to. ▬ Đừng nghe những gì Владимир Владимирович Путин 'VP' nói. _ The United States trang bị [{viện trợ}] 'VT' cho Japan 300 nuclear weapons 'NWs' - Bắc Hàn có 30 đầu đạn NWs - 'VT' 50 đầu đạn 'NWs' cho South Korea - Taiwan 300 'NWs' - Trung cộng có 290 đầu đạn - Australia 500 'NWs' & Trả lại cho Ukraine 700 'NWs', vì trước đây TT Bill Clinton & Boris Yeltsin đã hũy 1,700 đầu đạn 'NWs' của Ukraine 1994 - Tuyệt Mât - Tối Mật: 'NWs' có thể chôn sâu dưới lòng biển vài km để bảo trì nuclear weapons → Chống lại sự hù dọa của Tàu cộng với đài Loan & Bắc Hàn đe dọa Nhật Bản - Nam Hàn←. _ Tướngtá Việtcọng 'Vc' ngơngơ ngáongáo ngu bỏ mẹ, rách việc‼Taysai chưhầu - khoe tậptrận với đồtể diệtchủng Владимир Владимирович Путин 'VP'- thốiquá Vì mua tàungầm kilo của Nga chẳng biết xài - để cho mục nát qua thờigian. _ Y hệt dân quân VIỆT NAM CỘNG HÒA [{Republic of Vietnam}] miền nam VN vừa chiến đấu chống Việt cộng bắc Việt tay sai chư hầu xâm lược thảm sát diệt chủng khủng bố fá hoại tan nát miền nam VN vừa sản xuất vừa xây dựng fát triển đất nước như quân dân Ukrainian anh hùng ngày nay. VIỆT NAM DÂN CHỬI CỘNG HỒ 1954 → 1975 Bù nhìn tay sai chư hầu đánh thuê chó cộng sản Tàu Nga Đực Nga dính lẹo cái Tàu Đẻ ra đầu đảng thờ Mao Cẩu Hồ _ Nếu B... ác đảng Vc ngu xuẩn → cộngsản VN = Việtcọng = Vietnamese communist = Vc ← thống nhất nhập vào VNCH thập niên 1960's thì VN bi giờ thành cường quốc còn hơn Japan & south Korea ngày nay vì VNCH lúc đó fát triển còn hơn Singapore ''Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông'' - Thủ tướng Lý Quang Diệu talked like that - Nam Hàn 'NH' và NH right now trong group 20 →G20← và cũng nói với North communist 'BH' ngu xuẩn sát nhập vào NH dân chủ thì quốc gia nầy sẽ trở thành cường quốc như Japan - 'NH' 45 triệu + 'BH' 24 triệu = 69tr. Vì Mác Lê ai cũng chê: →B... ác đảng liếm đít Mác Lê - Vietnam Việtcọng ê chề thối tha. __Tay Sai Chư Hầu Việt Cọng _ Vietnamese communist = Vc __ Saigon Tp. Hồchóminh người dân kinh hoàng con Chó B... ác tên Hồ. ▬ Đừng nghe những gi Putin nói ╬ Đừng sợ sự hù dọa của Vladimir Putin về bio or chem & nuclear weapons. ▬ Lăng Ba Đình UncleHồVirus vi trùng kí sinh trùng COMVIOC- 17 gây ô nhiễm môi trường cả nước nhất là Thăng Long - Hà Nội. Putin muốn cắt sông Dniep River từ Belarus xuống tới Black Sea & Sea of Azov. chia đôi 2 nước Ukraine thành 2 nước Đông - Tây như Nam Bắc Hàn, ý đồ của war criminal, mass murders, Putin Terrorist looked like khủng bố Osama Bin Ladin. ▬ Nga Putin xâm lược Ukraine 24/ 02/ 2022. __ Rồi đây Trung cộng sẽ xâm lược VIỆT cộng - Lào thì như thế nào? __ Và Mĩ xâm lược Cuba - Venezuela thì chuyện gì sẽ xảy ra khi bất chấp luật fáp quốc tế. __ Bây giờ cho Ukraine vào EU & NATO - OTAN đố Putin Nga dám xài vũ khí hạt nhân vì NATO gồm nhiều nước, còn Russia chỉ cô độc. Hai ''2'' Đại Dịch do communism tạo ra: __ Tội ác: Cướp Mạn Tháng Mù cái nôi của communism Nga 1917 do Lénin chủ xướng đó là COMVIOC- 17: Communist Virus October 1917, B... ác Hồ 'Uncle Ho Virus' là 1 trong những người nhiễm Communist Virus Oct 1917. Virus, vi trùng, kí sinh trùng, virus communism cướp đi 120 triệu người trên khắp thế giới riêng Vietnam 4 triệu người. __ Đại Dịch cúm Tàu Wuhan COVID- 19: Corona Virus December 2019. ╬ Thời Thế tạo Anh Hùng president Ukraine Volodymyr Zelensky ╬ Thời Thế Thế Thời Fải Thế ╬ Anh Hèn tạo Thời Thế Vladimir Putin [{ Pu... Shit}] ▬ Xâm lược nước Ukraine mà gọi: [{ChiếnDịch QuânSự ĐặcBiệt}] _ Bôm sạch - fá sạch - giết sạch Vô cùng man rợ - Putin Nga ăn cứt dân Nga và dân Ukrainian. ▬ Putin muốn chiếm cả nước Ukraine, nhưng kô làm được bởi vì sức đề kháng kiên cường anh dũng của quân dân, thi trưởng, chính fủ và TT Ukraine. Vì cấm vận trừng fạt của thế giới Nga cạn kiệt mọi thứ - suy yếu ; Nên Putin muốn cắt đôi nước Ukraine thành 2 miền Đông & Tây bởi Dnieper River. _ Nhìn chiến tranh Putin Nga xâm lược Ukraine, nhớ lại B... ác đảng Việt cộng tay sai chư hầu đánh thuê cho communism Tàu Nga xâm lăng Republic of Vietnam trước 30/ 04/ 1975. -- B... ác đảng Hồ Tàu & Vladimir Putin gây tội ác chiến tranh diệt chủng chống nhân loại = War criminal. Cộng sản VN gọi là Việtcọng Hồ Đồ Bọ* = Vietnamese communist = Vc. Hồ Đồ Bọ* = B... ác Hồ & Đồng Bọn dòi bọ sâu bọ đcsVN ▬ Putin Nga gây tội ác chiến tranh diệt chủng fổ biến vũ khí hũy diệt hàng loạt - chemical or biological weapons . STOP Putin & Stop War STOP Putin Russia đuổi khỏi WTO - UNs. ▬ Putin Nga xâm lăng Ukraine gây ội ác chiếntranh diệtchủng chống nhân loại 2022 giống như B... ác Hô Chó Minh đảng laoĐộng đcs Việt cộng xâm lược VIỆT NAM CỘNG HÒA tết Mậu thân 1968 - mùa hè đỏ lửa 1972 & tổng tiến công gây tội ác mùa xuân 1975, khác ở chổ B... ác đảng Việt cộng xâm lược từ bắc xuống còn Putin Nga đánh xâm lược từ miền đông qua. ĐCSVN LÃNHĐẠO = Tậpthể Gàcôngnghiệp LÃNHĐẠO Cộng Nga dính lẹo sản Tàu Đẻ ra đầu đảng thờ Nga Cẩu Hồ. Bên đây Việt cọng là nhà Bên kia Tàu cộng cũng là cộng nô. __B... ác đảng liếm đít Nga Tàu Theo thằng cộng sản làm Đau nước nhà. B... ác đảng liếm đít Mác Lê Việt nam Việt cộng ê chề thối tha. B... ác Hồ liếm đít chó Mao ViệtNam Việtcọng lao Đao biển nhà. Sàigon Tp.Hồ Chó Minh người dân mơ Hồ con Chó B... ác tên Hồ. __ Dập tắt lửa chiến tranh tung bay cờ Phúc Kiếng __ Rạng rỡ đường Hán Xô cả nước là nhà tù vĩ đại __ Lenin Stalin Putin Mao Chu Tập B... ác Hồ Trọnglú ăn cứt nhân dân thế giới. →https://www.facebook.com/.../873486302810257-President... →https://www.youtube.com/watch?v=ooDZvzgxNt4-tội-ác-HCM
♥ Bác Bình - bác Nhân ♥ cũng tuyệt vời.
♥ Bác Hoàng Thế Dân - vô cùng tuyệt vời ♥
___▐▐▐ Saigon Tp. Hồchóminh ▐▐▐ ___ →#Vietface #VFTV #TinTuc ♥Tuyệt Vời ♥ ___ Putin Nga gây tội ác chiến tranh diệt chủng fổ biến vũ khí hũy diệt hàng loạt - chemical or biological weapons . STOP Putin & Stop War ‼ STOP Putin Russia kô cho vào WTO - UNS. ▬ Putin Nga xâm lăng Ukraine gây tội ác chiếntranh diệtchủng chống nhân loại 2022 giống như B... ác Hô Chó Minh đảng laoĐộng đcs Việt cộng xâm lược VIỆT NAM CỘNG HÒA tết Mậu thân 1968 - mùa hè đỏ lửa 1972 & tổng tiến công gây tội ác mùa xuân 1975, khác ở chổ B... ác đảng Việt cộng xâm lược từ bắc xuống còn Putin Nga đánh xâm lược từ miền đông qua ▬ Putin Nga & B... ác Hồ Chó Minh Việt cộng gây tội ác chiến tranh diệt chủng chống nhân loại. ▬ Putin dùng 3 mũi giáp công:. __ Putin chiếm Criméa 2014 của Ukraine. __ Putin chiếm Donbass miền đông thành lập 2 nước Luhansk & Donetsk. __ Belarus fía bắc Ukaine. → Tiếp liệu và hậu cần quá tồi, đoàn xe tiếp tế 40 dậm để đe dọa Ukraine, 3 tướng Nga xâm lượng bị dân quân Ukrainian giết họặc hồi chánh với chịnh fủ president Volodymir Zelensky, lính Nga mất tinh thần chiến đấu lại vừa đói vừa lạnh vào làng dân xin ăn, lính tank hết xăng, tinh thần xâm lăng kô muốn giết anh em láng giềng Ukraine, kô có chính nghĩa vì đây là một cuộc xâm lăng. ___ Vladimir Ilyich Lenin Владимир Ильич Ленин ___ Joseph Stalin Иосиф Сталин ___ Boris Nikolayevich Yeltsin Борис Николаевич Ельцин ___ Владимир Владимирович Путин Vladimir Putin ăn cứt dân Nga & dân Ukraine __ Mao Trach Đông - Mao Zedong 毛泽东 __ Deng Xiaoping - 邓小平 - Đặng Tiểu Bình. __ Xi Jinping 习近平 - Tập Cẩn Bình ___ Владимир Ильич Ленин ___ Сталин ___ Борис Николаевич Ельцин ___ Владимир Владимирович Путин __ 毛泽东 __ 邓小平 __ 习近平 - MUỐN SỐNG HÒA BÌNH ♣♠ PHẢI CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH ___ Muốn hòabình fải chậnđứng chiếntranh xâmlăng của Putin. ___ Kêu gọi dân Nga di tản khỏi đất nước Nga hoặc xuống đường stop Putin vì chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra ác liệt, vì tội ác chiến tranh gây ra bởi Putin - Nga Владимир Владимирович Путин Pladimir Putin phương tây có thể bấm nút nuclear weapon nếu Putin triển khai vũ khí hũy diệt hàng loạt hoặc bio. or chem. weapons hoặc nuclear weapon - tên lửa hạt nhân. ____ High speed satellite internet global đang theo sát từng giờ, có thể từng fút và biết nơi nào Nga dấu và triển khai nuclear weapons. ___ Trong khối EU - NATO chỉ cần 1 nước bất cứ nước nào trong khối EU như France chẳng hạn cũng đủ biến nước Nga Putin thành bình địa, thành hành tinh sơ khai cách đây 5 tỉ năm, 9 hành tinh của mặt trời nầy được thành lập kể cả địa cầu của chúng ta. ___ Hai trái bôm nguyên tử thả xuống Hirosima & Nagasaki tháng 8/ 1945, kết thúc chiến tranh thế giới II chỉ bằng 1/ 10 của bôm chứa trên tàu ngầm ngày nay, chỉ cần bấm nút một cái thì điều gì sẽ xảy ra? 10 trái bôm con tách ra khỏi bôm mẹ và bay tới mục tiêu theo sự hướng dẫn của GPS, thủ đô Moscow của Putin Nga chỉ cần one touch... đến nơi nào thì nơi đó thành bình địa, vật chất con người thành cát bụi. ___ Người dân Nga cảnh giác đứng lên đòi Putin chấm dứt hành động chiến tranh xâm lược gây tội ác chiến tranh diệt chủng lên đất nước - dân tộc Ukaine. ___ Nga và cả thế giới đi về đâu nếu các nước sở hữu nuclear weapon touch it‼? Saigon Tp. Hồ Chó Minh người dân cưng con Chó B... ác tên Hồ. __ Tp. = Tội phạm - Thủ pham - Thành phạm - Tòng phạm _ Kí sinh trùng vi trùng virus B... ác Hồ ở lăng Ba Đình Gà Hồ chết: 2/ 9/ 1969 là COMVIOC- 17 = Communist Virus October 1917 '' Cướp Mạn Tháng Mù 1917 cái nôi của cs quốc tế do Vladimir Ilyich Lenin - Владимир Ильич Ленин chủ xướng. B... ác Hồ Chó Minh Hồ Đồ Bọ ''Vịt cộng'' ăn cứt Tàu Nga cộng sản tiêu rồi bị nhiễm năng virus đại dịch Comvioct- 17- ĐCSVN ăn cứt Tàu Nga Владимир Владимирович Путин Putin - Lênin - Stalin - Mao - Bình. B... ác Hồ Chó Minh tức quá ói máu chết vì giết dân miền nam quá nhiều 4 triệu người, diệt chủng như Pon Pót Ieng Xary Miên 1 triệu 700 ngàn bị cộng sản Miên giết sạch giống như B... ác đảng cs diệt chủng 4 triệu dân VN và Việtcọng.Cộng sản VN gọi là Việt cộng Hồ Đồ Bọ dòi bọ sâu bọ. Sau 1975 nhìn chiếc xe tải truck của Nga thấy gớm giết thua chiếc xe truck của Nam Hàn vì thế xe tank T-54 trước 1975 và tank T-90 của Nga bi giờ tồi tệ nhất là vũ khí nguyên tử bị rò rĩ chất fóng xa làm chết và tàn tật nhiều người dân Ukraine ở Chernobyl 1986. Mọi công nghệ do Nga sản xuất ''quân sự & dân sự'' chưa đạt kỹ thuật chất lượng tiên tiến, mẫu mã xấu xí và máy bay dân sự và quân sự rơi rất nhiều. Putin ra lệnh tổng tiến công xâm lược Ukraine 2022 - giống như Hồ Chó Minh Việt cọng ra lệnh tổng tiến công xâm lăng miền nam VNCH tết Mậu thân 1968, gây chiến tranh chống nhân loại. Владимир Владимирович Путин Putin ăn cứt dân Nga và dân Ukraine. B... ác Hồ Chó Minh Việt cộng ăn cứt dân Việtnam. TT. Zenleski và dân Ukrainian rất anh hùng. Đế chế Nga Владимир Владимирович Путин Vladimir Putin SN: 07/ 10/ 1952 tuổi con rồng nhâm thìn. Xâm lược Ukraine chấm hết đế quốc Nga kô theo đường lối chủ trương chính sách của Борис Николаевич Ельцин Boris Yeltsin sống chung hòa bình trên thế giới kô fân biệt tư bản hay cộng sản. Khi Boris Yeltsin chấm hết cộng sản Nga 25/ 12/ 1991. Vladimir Putin Владимир Владимирович Путин ăn cứt Nhân Dân Ukraine. Nhân dân thê giới biểu tinh ủng hộ dân Ukraine. Các nước trên thế giới cấm vận Владимир Владимирович Путин V. Putin. Việt cộng Hồ Đồ Bọ dòi bọ ăn cứt dân Ukraine. Thế chiến II 1939 → 1945 HK chọn fe Đức Ý Nhật thì tình hình bi giờ khác rồi, không có ctranh 1954 với Pháp và kô có fân chia 2 miền nam bắc VIỆT NAM CỘNG HÒA & VIỆT NAM DÂN CHỬI CỘNG HỒ kô có ctranh với đồng minh và HK mà VC gọi là chiến tranh chống Mỹ, vì CS Nga bị Đức Adolf Hitler đánh cho cs Stalin Nga tơi bời quân Đức tiến đến Moscow giải fóng dân Nga cộng và ở châu Á Nhật chiếm 3 tỉnh đông bắc Trung cộng sát với Beijing, cs Mao sắp chết rồi vì quân Tưởng quân Nhật giải fóng dân Tàu cộng. Vịtcộng B... ác Hồ Đồ Bọ ''Vịt cộng'' ăn cứt Tàu Nga cộng sản tiêu rồi ╜ _ 6 vạn quân Trung cộng xâm lược nước ta 17/ 02/ 1979. _ Chúc mừng: _ Nguyễn Thú Trọng, Trần Dại Quang, Nguyễn Xuân Phéc, Nguyễn Thị Kim Ngân cá mè 1 lứa xhcn mác lê. B... ác Hồ Chó Minh... Nguyễn Thú Trọng tứ xạo '' Trọng Phéc Chính Huệ'' ăn cứt Việt cọng Chẳng những ăn cứt Vc. mà còn ăn cứt: Nga cộng - Tàu cọng - Hàn cộng - Lào công - Cu cộng. Cọng sản Việt Nam gọi là Việt Cọng ''VC''. Hồ Đồ Bọ = B... ác Hồ và Đồng Bọn dòi bọ đcsVN.B... ác đcsVN ăn cứt Tàu Nga, Putin.B... ác Hồ Đồ Bọ ''Vịt cộng'' ăn cứt Tàu Nga cộng sản tiêu rồi - Hồ Đồ Bọ = B... ác Hồ và Đồng Bọn dòi bọ đcsVN ăn cứt Tàu Nga Putin Tàu cộng B... ác Hồ Đồ Bọ ''Vịt cộng'' ăn cứt Tàu Nga cộng sản tiêu rồi ╜Gà Hồ Chó Minh lăng Ba Đình. Đế chế Nga Vladimir Putin Владимир Владимирович Путин SN: 07/ 10/ 1952 tuổi con rồng nhâm thìn. Xâm lược Ukraine chấm hết đế quốc Nga kô theo đường lối chủ trương chính sách của Борис Николаевич Ельцин - Boris Yeltsin sống chung hòa bình trên thế giới kô fân biệt tư bản hay cộng sản. Khi Boris Yeltsin chấm hết cộng sản Nga 25/ 12/ 1991. ___ Donbass: - Luhansk - Donetsk - Belarus - chiếm Crimea ở black sea 2014 __ Putin dùng 3 mũi giáp công. ▬ Владимир Владимирович Путин - Vladimir Putin ăn cứt Nhân Dân Ukraine. ___ Nhân dân thê giới biểu tinh ủng hộ dân Ukraine - ___ The President of Ukraine: Volodymir Zelensky rất Tuyệt vời. Sàigon Tp.Hồ Chó Minh người dân yêu thiết tha con Chó B... ác tên Hồ. __ Dập tắt lửa chiến tranh tung bay cờ Phúc Kiếng __ Rạng rỡ đường Hán Xô cả nước là nhà tù vĩ đại ĐCSVN hèn với giặc Tàu xâm lược nhưng ác với NDVN. ◙ Nhiệm vụ liếm đít Tàu nào cũng hoàn thành! ◙ Khó khăn liếm thúi Xô nào cũng vượt qua! ◙ Kẻ đít Mác Lê nào cũng VÔ ĐỊCH bách liếm bách thắng! ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ĐCSLÃNH ĐẠO = Tậpthể gà côngnghiệp LÃNH ĐẠO ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ___ B... ác Hồ Chó Minh biạ đặt Trần Dân Tiên Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện. ___ ĐCSVN bịa đặt UNESCO công nhận B... ác Hồ là danh nhân khi B... ác Hồ tròn 100 tuổi năm 1990. ___TộI áC CọNG SảN __ VếT TíCH VẫN CòN Đó! 14 tên đồ tể diệt chủng của thế kỉ 20 & 21 1/ Enver Pasha Thổ Nhỉ Kì 2/ Kim Nhật Thành Bắc Hàn 3/ Hồ Chó Minh Việt Nam 4/ Pol Pot Campodia 5/ Saddam Hussein Iraq 6/ Adolf Hitler Đức 7/ Yahya Khan Pakistan 8/ Hideki Tojo Nhật Bản 9/ Vladimir Lénin Nga 10/ Joseph Stalin Nga 11/ Mao Trach Đông Trung Quốc 12/ Tưởng Giới Thạch TQ 13/ Hirohito Nhật Bản 14/ Vladimir Putin - Владимир Путин Nga _____ Lenin Stalin Putin Mao Bình - B... ác Hồ Trọnglú ăn cứt nhân dân thế giới. ►https://www.facebook.com/photo?fbid=4185924818179905&set=a.186333198139107-hồ-lake →https://www.facebook.com/thuybien.tran/posts/4185924904846563-N10TV-TrươngQuốcHuy ____https://www.facebook.com/danlambaovn/videos/1539174016137911/ = Je dis = 医生说 = Bác nói https://www.facebook.com/100013807369426/videos/625453664591540/=xhcn-bác-hồ →https://www.youtube.com/watch?v=ooDZvzgxNt4-tội-ác-HCM →https://www.facebook.com/photo?fbid=777821048990316&set=a.186333198139107-NTBÌNH →https://www.facebook.com/memories/.. →https://www.facebook.com/photo/?fbid=858880754992280&set=pob.100026110896130-Hồ-AK47 __https://www.facebook.com/photo?fbid=3253625051533928&set=a.173183243704-thuận-V-Nguyen
Dear music lovers, I hope you are all safe during this crisis. Please stay safe and enjoy my new album "Norcabo" available on digital platforms. Stayathome. https://open.spotify.com/album/16Jl6LsFJRxKIPXcp5LAxo Best wishes, AM.
charger plus
Recommandé